Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Tartu vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised. 

26. augustil kohtusime Muhu valla noortekeskuses koos sealsete aktiivsete kogukonnaliikmetega, raamatukogu ja noortekeskuse juhatajatega, kes valla arendusnõuniku Anneli kutsel olid seminarile kogunenud. Sisukad ja sügavad arutelud hoidsid ruumis põnevust, avatud mõtteviisi ning tüürisid aina lähemale võimalikele tegevustele ja lahendustele, mida täiskasvanuhariduse suunal Muhu vallas ära teha.

Jagame noppeid arutelust teilegi:

🔍 Muhu valla rahvastikupüramiidi kaunistab suur hulk 85 aastaste ja vanemate naisterahvaste hulk. Neid on koguni 53! Ilmselt aitab rõõmsat meelt ja head tervist hoida sage suhtlemine omavahel, mida erinevate ettevõtmiste kaudu teadlikult toetatakse.
🔍 Muhu vald paistab silma ka elanike kõrge rahuloluga elukeskkonna suhtes. Kogunenud meeskond murdis aga pead, kuidas lisaks sellele suurendada ka inimeste rahulolu – mis teeb inimesed õnnelikuks? Kas õppimine teeb õnnelikuks?
🔍 Fookusesse kerkis ikka ja jälle vajadus uurida, mida ja miks inimesed päriselt õppida tahavad! Oluliseks muutus küsimus, kuidas saada teada, mida nad vajavad? Samal ajal mõisteti, et täiskasvanueas õppimine – ehk mida see täpselt ikkagi tähendab – vajab jätkuvalt teadvustamist. Ehk et õppimine ei toimu vaid koolipingis. Tegeleda tuleb väärtusruumi nihutamisega!
🔍 Kitsaskohtadena arutati täiskasvanute õppe toetamisega seotud tegevuskava koostamise, ehk suurema süsteemsuse loomise vajaduse üle ning veel ka täiskasvanuhariduse sihtrühmade parema tundmise ja järjepideva infovahetuse üle.
 
Aitäh kõigile osalejatele!
 
10 omavalitsuse seminari on jäänud, hoia silm peal programmi tegevustel Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel!