Arenguprogrammid

Sinu meeskond, organisatsioon, võrgustik on parasjagu seadmas uusi arengueesmärke? Või on teil ideed juba olemas ja otsite partnerit nende teostamisel? 

Oleme partneriks

  • arengukavade ja -strateegiate protsessi metoodilisel disainimisel ja läbiviimisel;
  • tulemuste analüüsimisel ja arendustegevuste kavandamisel;
  • arutelude, ajurünnakute ja muude kaasavate tegevuste läbiviimisel;
  • arendusprojektide ettevalmistamisel;
  • kommunikatsioonitegevuste kavandamisel ja elluviimisel.

Meie kireks on õppimise ja täiskasvanute koolitamisega seotud ning kodanikujulgust ja -algatust puudutavad ettevõtmised ja regionaalarengu toetamine.

Näiteid tehtud töödest: 

  • aitasime koostada Võrumaa Heaolu valdkonna koostöökava 
  • valmistasime metoodiliselt ette Jõgevamaa esimesed loometalgud ja modereerisime
  • viisime ellu Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogrammi 

Uuri lisaks siit