Projektid

Kasvulava OÜ panustab uute algatuste ja projektidega täiskasvanuhariduse valdkonna arengusse. Meil on pikaajaline kogemus projektide kirjutamises, juhtimises ja ka hindamises.

Erasmus+ strateegiline koostöö projekt EFFECT (2019 – 2022)

 

 

 

 

OÜ Kasvulava ja OÜ Loome (DevelopDesign®) eestvedamisel viidi aastatel 2019-2022 ellu Erasmus+ strateegiline koostööprojekt „Efficiency in adult learning and training“ (Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus). Koostöös partneritega nii Lätist (Spring Valley) kui Slovakkiast (Topcoach) seati fookusesse täiskasvanud õppijate õppimise tõhusus ja selle toetamine. Projekti eesmärk oli võimestada täiskasvanute õpetajaid – arendada nende suutlikkust toetada õppija õppimise tõhusust, lähtudes oma õpetamise praktikas õppijakesksest lähenemisest. Projektipartnerid jagavad ühist arusaama, et õppijakeskne lähenemine õppimisprotsessi ülesehitamisel suurendab õppimise tõhusust.

Loe rohkem projekti tegevustest ja tulemustest.

Projektipartnerid: OÜ Kasvulava (koordinaator), OÜ Loome (DevelopDesign®), Spring Valley, Topcoach

Meeskond: Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu

Rahastaja: Projekti toetas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+ programmist.