Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus (2019-2022)2022-08-11T06:58:21+00:00

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt EFFECT

 

2019. aasta septembrikuus startis OÜ Kasvulava ja OÜ Loome (DevelopDesign®) eestvedamisel projekt „Efficiency in adult learning and training“ (Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus). Koostöös partneritega nii Lätist (Spring Valley) kui Slovakkiast (Topcoach) seati fookusesse täiskasvanud õppijate õppimise tõhusus ja selle toetamine. Projektiidee sündis vajadusest toetada koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid, et nemad saaksid omakorda paremini toetada täiskasvanud õppijate õppimist. Iseäranis just neid täiskasvanud õppijaid, kelle õpihoiak ei ole kuigi positiivne ja õpioskused üleliia head. (Loe rohkem – Projekti taustalugu).

Projektipartnerid jagavad ühist arusaama, et õppijakeskne lähenemine õppimisprotsessi ülesehitamisel suurendab õppimise tõhusust. Projekt viidi ellu ajaperioodil september 2019 – aprill 2022. 

Projektitulemused

Projekti taustalugu

Blogi

605, 2022

Lugemissoovitus: Mida üldoskustega koolitusel pihta hakata?

Autor: Mai Timmi, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Kasvulava Täiskasvanuharidusest rääkides on üha enam märgata teadmistepõhise lähenemise asendumist oskustepõhise lähenemisega. Oskuste kirjeldused nii terminite kui lähenemiste osas on ajas muutunud ühtpidi keerulisemaks, samas ka järjest olulisemaks. Räägitakse nii ülekantavatest, pehmetest, headest, 21. sajandi, funktsioonideülestest, põhioskustest, võtmepädevustest jne. Aga neil kõigil on üks ühine omadus – need on kõige olulisemad! Üldoskused on olulised eeldusoskused, [...]

605, 2022

Lugemissoovitus: Õppimisega seotud psühholoogilised barjäärid – kuidas koolitaja saab õppijat toetada?

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Õppimise tulemuseks on muutus – inimese teadmistes, oskustes või hoiakutes. Õppimine võib toimuda nii teadvustatult ja planeeritult kui ka teadvustamata ja spontaanselt. Sageli käivitab õppimise mingisugune vastuoluline kogemus või küsimus, konkreetne vajadus. Õppimise käigus ei muutu ainult inimeste senine teadmiste-oskuste pagas, vaid toimub ka isiksuslik kasv.  Mida suurem on muutus, mida õppimine esile kutsub, [...]

605, 2022

Lugemissoovitus: Õppimist mõjutavad hoiakud

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Täiskasvanud õppija on väljakujunenud isiksus oma harjumuste, tõekspidamiste ja neid toetavate hoiakute ning uskumustega. Uskumused kujunevad ja muutuvad elu jooksul saadud kogemuste ja saadud tagasiside mõjul. Üldiselt toetavad uskumused inimese hakkamasaamist, kuid mõnes olukorras võib ilmneda, et need on kas liialdatud või liialt üldistatud ja võivad hoida nii inimest tagasi, astumast tema jaoks olulisi [...]

605, 2022

Lugemissoovitus: Grupiprotsessid õppimise heaks tööle!

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Täiskasvanud õppijad väärtustavad kaasõppijatega kogemuste vahetamist. Sageli väljendatakse koolitusele tagasisidet andes head meelt õppegrupis tekkinud kontaktide, aktiivse mõttevahetuse ja kaaslastelt saadud ideede üle.  Kuid kindlasti on ette tulnud ka vastupidiseid olukordi. Gupis võib leiduda neid, kes naudivad tähelepanu, võtavad sageli sõna ja täidavad enda kogemustest rääkides kogu aja. Sellised monopoliseerijad võivad mõjuda väsitavalt [...]

605, 2022

Lugemissoovitus: Kuidas valida täiskasvanutele sobivaid koolitusmeetodeid?

Autor: Mari-Liis Järg, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign® “Nii hea oli osaleda koolitusel, kus kogu koolituse sisu ei ole koolitaja monoloog”, ütles ühe kursuse lõpus koolitusel osaleja. Olin üllatunud. See pani mind mõtlema, kuidas saab veel aastal 2021-gi juhtuda, et ainumas õpetamise-õppimise vorm on “istu ja kuula” ehk loeng selle kõige arhailisemas tähenduses. Teisest küljest, mõistsin, et ju siis polegi täiskasvanute koolitamisel aktiivõpe [...]

 Projektist

Go to Top