Blogi2022-02-08T10:08:32+00:00

juuni 2023

Viljandi valla kokkuvõte: Oled Sa mõelnud, kuidas on täiskasvanueas õppimine seotud heaoluga?

Viljandi vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Oleme pidanud meeskonna koosolekuid, kus panime paika tegevuskava​ ning oleme üle vaadanud kokkuleppeid ja tegevustega n.ö  järjel olekut. Oleme projekti tutvustanud vallavalitsuses​, volikogu [...]

Rae valla kokkuvõte: Kas Sinu kohalikus omavalitsuses on mõeldud täiskasvanuõppe edendamisele teaduspõhiselt?

Rae vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Ühiste arutelude tulemusel jõudsime kiiresti arusaamisele, et vajame olukorra paremaks mõistmiseks kaardistust täiskasvanute õppega seotud olukorrast. Võimalik, et hiljem ka veebilahendust, mis selle [...]

Lääne-Harju valla kokkuvõte: Oled Sa mõelnud, kuidas on omavahel seotud täiskasvanuõpe ja tööandjate panus sellesse?

Lääne-Harju vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Projekti meeskonnas arutati täiskasvanuhariduse olukorda vallas ning leiti, et pole piisavalt infot selle kohta, millistest kanalitest inimesed infot saavad, milliseid kanaleid kasutatakse ja [...]

Järva valla kokkuvõte: Kas Sinu kohalikul omavalitsusel on meediaplaan täiskasvanueas õppimise populariseerimiseks?

Järva vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Meediaplaani järgides on tekkinud valla kodulehele bänner täiskasvanuharidusest, kuhu koguneb info nii alaliste kui projektidena õppimisvõimaluste kohta. Valla lehes ilmuvad iga kuu persoonilood [...]

Häädemeeste valla kokkuvõte: Kas Sinu kohaliku omavalitsuse arengukavast leiab täiskasvanuhariduse peatüki?

Häädemeeste vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Valla arengukavasse on sisse viidud peatükk „Täiskasvanuharidus“ ja oleme püstitatud ülesanded. Oleme kokku leppinud, et kogukonnakeskused, kultuuriasutused, sh raamatukogud ja muuseum teevad vähemalt [...]

Valga valla kokkuvõte: Kas Sinu kohaliku omavalitsuse veebilehelt leiab infot täiskasvanuõppe kohta?

Valga vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Pilootprogrammi käigus kujundasime Valga valla veebilehele bänneri „Õppida on äge – igas eas“. Bänneriga seotud lehele koondame kokku kõik õpisündmused, mis toimuvad Valga [...]

Otepää valla kokkuvõte: Kuidas täiskasvanute õppimise toetamine tööandjatele hea on?

Otepää vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Väikeses vallas on raske leida kvalifitseeritud töötajaid. Võtame tööle teotahtelised inimesed, kes on motiveeritud ennast arendama ning suuname nad õppima. Pilootprogrammi raames töötasime [...]

Tõrva valla kokkuvõte: Kuidas koondada infot õppimisvõimaluste kohta ja jõustada noori haridusteed jätkama?

Tõrva vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Tegutsema ajendas meid soov info koondada ja vajadus noori (täiskasvanute) nõustada ja jõustada, et nad õppimisest kõrvale ei jääks. Tõrva valla piloottegevuse kokkuvõttega [...]

Muhu valla kokkuvõte: Kas õppimine saab olla kogukonda käivitav ja ühtekuuluvust loov?

Muhu vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Selles programmiga liitumine tulenes soovist uuesti inimesed kohalikus elus osalema kutsuda peale koroonaaega, julgustada neid kaasa mõtlema ja arutlema kohaliku elu korraldamise ja [...]

Tori valla kokkuvõte: Kas Sinu omavalitsuses on murekohaks NEET noored ja see, kuidas neid parimal võimalikul viisil toetada?

Tori vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Tori valda ajendas tegutsema NEET noorte suur arv (109), peaaegu 1% elanikkonnast. NEET noored ei ole kaasatud ühiskonnaellu. Seire nimekirjadega ei oldud varem [...]

Go to Top