Blogi2022-02-08T10:08:32+00:00

aprill 2024

Arenguprogramm Täiskäik stardib!

11 Eesti kohalikku omavalitsust on juba 2022-2023. aastal võtnud oma laiendatud meeskondadega aja ning mõtestanud täiskasvanud õppijatega seotud teemasid, trende ning viinud ellu reaalseid tegevusi! 68 on veel jäänud!  Sellel aastal ootame programmi osalema 14 omavalitsust üle Eesti.  Aastase arenguprogrammi läbimisel saavad selgemaks  👉täiskasvanud õppijatega seotud teemad, trendid, väljakutsed ning  👉sekkumisvõimalused just kohalike omavalitsuste vaatenurgast.  Üheskoos jõuame reaalsete tegevuste katsetamiseni [...]

märts 2024

Kuidas valmib seadus, mis mõjutab kõiki Eesti inimesi? Kasvulava annab hoogu

Mäletate veel Arvamusrännaku arutelude formaati, mille Eesti 2035 strateegia tegevuskava uuendamiseks mõned aastad tagasi välja töötasime ja ellu viisime? Sel aastal on seesama formaat kasutusel kliimaseaduse ja rohereformi jaoks ettepanekute kogumiseks. Mai on partneriks Kliimaministeeriumile ning viib läbi Arvamusrännaku arutelujuhtide veebikoolitusi. Kliimamuutuste vähendamiseks ja selle tagajärgedega hakkama saamiseks peame tegema mõningaid muudatusi oma elukorralduses. Kõigi osapoolte vajadustega arvestamiseks on kliimaseaduse [...]

oktoober 2023

EPALE: Pilootprojekt “Täiskäik” uuris kohalikke omavalitsusi partneritena täiskasvanute õppimise toetamisel

EPALE saadik Kadi Kass pani kokku loo pilootprogrammist "Täiskäik"! Vaata lähemalt, kuidas ja mida programmi raames tehti! Viimase aasta jooksul on toimunud märkimisväärsed arengud koostöö tõhustamiseks kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel. Pilootprojekti “Täiskäik” vedanud Kasvulava OÜ on jõudnud omavalitsuste praktikate analüüsimise põhjal tegevusmudeli ja soovituste väljatöötamiseni ja seega on hea hetk projektitulemuste tutvustamiseks. Pilootprogramm algatati Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni [...]

juuni 2023

Viljandi valla kokkuvõte: Oled Sa mõelnud, kuidas on täiskasvanueas õppimine seotud heaoluga?

Viljandi vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Oleme pidanud meeskonna koosolekuid, kus panime paika tegevuskava​ ning oleme üle vaadanud kokkuleppeid ja tegevustega n.ö  järjel olekut. Oleme projekti tutvustanud vallavalitsuses​, volikogu [...]

Rae valla kokkuvõte: Kas Sinu kohalikus omavalitsuses on mõeldud täiskasvanuõppe edendamisele teaduspõhiselt?

Rae vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Ühiste arutelude tulemusel jõudsime kiiresti arusaamisele, et vajame olukorra paremaks mõistmiseks kaardistust täiskasvanute õppega seotud olukorrast. Võimalik, et hiljem ka veebilahendust, mis selle [...]

Lääne-Harju valla kokkuvõte: Oled Sa mõelnud, kuidas on omavahel seotud täiskasvanuõpe ja tööandjate panus sellesse?

Lääne-Harju vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Projekti meeskonnas arutati täiskasvanuhariduse olukorda vallas ning leiti, et pole piisavalt infot selle kohta, millistest kanalitest inimesed infot saavad, milliseid kanaleid kasutatakse ja [...]

Järva valla kokkuvõte: Kas Sinu kohalikul omavalitsusel on meediaplaan täiskasvanueas õppimise populariseerimiseks?

Järva vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Meediaplaani järgides on tekkinud valla kodulehele bänner täiskasvanuharidusest, kuhu koguneb info nii alaliste kui projektidena õppimisvõimaluste kohta. Valla lehes ilmuvad iga kuu persoonilood [...]

Häädemeeste valla kokkuvõte: Kas Sinu kohaliku omavalitsuse arengukavast leiab täiskasvanuhariduse peatüki?

Häädemeeste vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Valla arengukavasse on sisse viidud peatükk „Täiskasvanuharidus“ ja oleme püstitatud ülesanded. Oleme kokku leppinud, et kogukonnakeskused, kultuuriasutused, sh raamatukogud ja muuseum teevad vähemalt [...]

Valga valla kokkuvõte: Kas Sinu kohaliku omavalitsuse veebilehelt leiab infot täiskasvanuõppe kohta?

Valga vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Pilootprogrammi käigus kujundasime Valga valla veebilehele bänneri „Õppida on äge – igas eas“. Bänneriga seotud lehele koondame kokku kõik õpisündmused, mis toimuvad Valga [...]

Otepää valla kokkuvõte: Kuidas täiskasvanute õppimise toetamine tööandjatele hea on?

Otepää vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Väikeses vallas on raske leida kvalifitseeritud töötajaid. Võtame tööle teotahtelised inimesed, kes on motiveeritud ennast arendama ning suuname nad õppima. Pilootprogrammi raames töötasime [...]

Go to Top