Alanud on registreerimine kohalike omavalitsuste arenguprogrammi “Täiskäik”, mis keskendub piloottegevuste väljaarendamisele täiskasvanud elanikkonna õppimise toetamisele kohalikul tasandil.

Kohalikele omavalitsustele disainitud programm pealkirjaga “Täiskäik” hõlmab endas nii virtuaalseid kui päriselu kohtumisi ja üritusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku ootame programmi osalema 12-t omavalitsust üle-Eesti. 

2021. aasta kevadel viis ETKA Andras koostöös Kasvulava OÜ-ga läbi seminare teemal “Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel”. Seminaridest saadud inspiratsioon, selgelt tajutud vajadused ning edasiarendatud ideestik on viinud järgmise sammuni. ERASMUS+ “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” projekti raames oleme koostöös Kasvulava OÜ-ga välja töötanud aastase arenguprogrammi kohalikele omavalitsustele, mis keskendub piloottegevuste väljaarendamisele täiskasvanud elanikkonna õppimise toetamisele kohalikul tasandil.

Programmi tegevuste ja mahu kohta saab täpsemalt infot siit

Programmi saab registreerida siin.

Registreerimine on avatud kuni 2. maini 2022.