Loading...
Avaleht2022-10-07T06:45:41+00:00
506, 2023

Muhu valla kokkuvõte: Kas õppimine saab olla kogukonda käivitav ja ühtekuuluvust loov?

Muhu vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Selles programmiga liitumine tulenes soovist uuesti inimesed kohalikus elus osalema kutsuda peale koroonaaega, julgustada neid kaasa mõtlema ja arutlema kohaliku elu korraldamise ja [...]

206, 2023

Tori valla kokkuvõte: Kas Sinu omavalitsuses on murekohaks NEET noored ja see, kuidas neid parimal võimalikul viisil toetada?

Tori vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024.  Tori valda ajendas tegutsema NEET noorte suur arv (109), peaaegu 1% elanikkonnast. NEET noored ei ole kaasatud ühiskonnaellu. Seire nimekirjadega ei oldud varem [...]

106, 2023

Saue valla kokkuvõte: Kas Sinu omavalitsuses vaevatakse samuti pead meeste vaimse tervise ja tagasihoidliku ühiskondliku aktiivsuse üle?

Saue vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis "Täiskäik". Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 - märts 2024.  Saue vallas otsustasime keskenduda meestele ja korraldame meeste aasta, mis kestab 2023. aasta jaanuarist detsembrini ning meeste aasta tegevusi on sõna otseses mõttes [...]

2804, 2023

Programmi “Täiskäik” lõpuseminarist

18. aprillil, panime Rae Kultuurikeskuses piduliku punkti kohalike omavalitsuste pilootprogrammile “Täiskäik”. Oma piloottegevusi täiskasvanute õppimisvõimaluste toetamisest kohalikul tasandil tutvustasid kokku 11 KOVi üle Eesti. Piloteerimine toimus ajavahemikus november 2022 - märts 2023.   Aitäh, et hoolite ja panustate! Rae, Saue, Lääne-Harju, Järva, Tori, Muhu, Häädemeeste, Viljandi, Tõrva, Otepää, Valga Eilsest päevast jäid kõlama mitmed mõtted:   Programmi sloganist – kohalik omavalitsus [...]

2804, 2023

Mitte-statsionaarse õppe seminaridel seadsime uusi sihte

Neljapäeval, 13. aprillil lõpetasime kokkuvõtva seminariga mitte-statsionaarset õpet pakkuvate õppeasutustega põhjaliku töö vajaduste kaardistamise ja ettepanekute sõelumise ning edasiarendamisega, mis leiavad oma koha uue Euroopa Sotsiaalfondi programmides / toetuse andmise tingimustes.   Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga liikusime seminaride sarjaga erinevate fookusteemade raamistikus ja püüdsime otsida just seda, millele enim keskenduda on vaja. On suur rõõm tõdeda, et meie mittestatsionaarset õpet [...]

2103, 2023

KOV pilootprogramm 12(12)- Hiiumaa vald liitus programmiga Täiskäik!

Hiiumaa vald sisenes programmi 12-nda omavalitsusena veebruaris 2023, kuna Tallinna linn loobus. Hiiumaa vallaga töötame koos läbi nelja virtuaalse seminari, mis võimaldavad algatada arutelu, süstematiseerida andmeid ning esmaseid mõtteid, et lõpptulemusena leppida kokku edasistes tegevustes valdkonna edendamisel. Hiljutisel virtuaalsel seminaril Hiiumaa valla esindajatega arutasime meie pilootprogrammi "Täiskäik " omavalitsusega täiskasvanute õppimise teemadel.              Jagame natuke [...]

Go to Top