Avaleht2019-08-07T08:50:10+00:00

Koos partneritega hakkame õppekava looma!

Kasvulava OÜ eestvedamisel on ERASMUS+ strateegilise koostööprojekti raames alustanud koostööd Loome OÜ, Spring Valley (Läti) ning Top Coach (Slovakkia) koolitusettevõtted. Kahe aastane koostööprojekt keskendub õppekava ja metoodikate arendamisele, mis on suunatud täiskasvanute koolitajatele tänastes tasemeõppeasutustes. Temaatiline fookus on üld - ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Ehk küsimus, mida on tõstatatud nii OSKA raportites, rahvusvahelistes uuringutes kui Eesti haridusstrateegia koostamisel- kuidas [...]

Minu teekond kujunemaks täiskasvanute koolitajaks sai alguse 2004. aastal, mil alustasin õpinguid Tallinna Ülikoolis, andragoogika erialal. Tõsi, minu sattumine sellele teele ei olnud pikalt planeeritud ja unistatud samm, vaid juhus. Või oleks õigem öelda saatus? Kui juhus, siis “üks parimaid” ja kui saatus, siis “hea, et nii läks!”

Õppimise ja arenguga seotud teemadest on kujunenud minu kirg – seda nii formaalses kui mitteformaalses tähenduse. Mulle meeldib jälgida täiskasvanuid ja nendega toimuvaid muutusi, tutvustada võimalusi ja julgustada ennast arendama, ületama ja seeläbi rikastama oma igapäevast elu. Olgu siis karjäärivalikuid tehes, oma senist tööd edendades või sootuks vabatahtlikuna oma kodukoha arengusse panustades. 

Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika (BA) ja hariduse juhtimise (MA) erialad. Olen töötanud täiskasvanuhariduse valdkonnas alates 2005. aastast, töötades nii mittetulundusühendustes (projektijuhi, koolitaja, koolituskeskuse juhatajana) kui avalikus sektoris Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonnas. Alates 2015. aastast olen vabakutseline.

Lisaks Kasvulava OÜ tegevusele panustan erinevate arendusprojektidesse koostöös Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Ülikooliga (rahvusvaheline projekt CoSie) ning Võrumaa Partnerluskoguga (arendustegevuste koordineerimine). Veel tegutsen vabatahtlikuna MTÜ Navi Külaseltsi juhatuses algatades ja vedades eest erinevaid projekte, ettevõtmisi.

Mittetulundusühenduste esindajana kuulun Võrumaa Arenduskeskuse nõukogusse ning Võru valla maaelukomisjoni koosseisu. 

„Kui Sa tahad, et Sind ümbritseksid arenevad inimesed, siis ole ise arenev inimene. Kui oled millelegi pühendunud, siis tõmbad ligi pühendunud inimesi. Kui kasvad inimesena, siis tõmbad ligi neid, kes ka ise inimesena kasvavad“ (J. Maxwell)

Mai Timmi
Mai Timmi täiskasvanute koolitaja
mai@kasvulava.ee
+372 5194 1537