“Täiskäik arenguprogrammi nimena – no see on küll pihtas ja põhjas projekti nimi selle algatuse kohta”, kõlas eilsel arengupäeva ühelt osalejalt.
 
Eile, 2. novembril, olid Järva-Jaani Kultuurimajja kogunenud TOP 11 kohaliku omavalitsuse meeskonnad, kelle jaoks täiskasvanute õppimisele tähelepanu pööramine pole tüütu lisakohustus ja kes ei käsitle seda “kellegi teise tegevusena”.
 
Päeva esimeses pooles saadi hoogu ja inspiratsiooni omavalitsuseksperdi Marika Saare ja Elva abivallavanema Kertu Vuksi ettekandest “Tulevikuomavalitsus – milline ta on ja mis täiskasvanute õppimise toetamisel sellega pistmist on?”.
 
Ettekandest jäi kõlama mõte sellest, et tulevikuomavalitsuse keskmes on inimene. Betooniga tegelemise aeg on lihtsalt möödas! Meil on ühiskonnas käes ja osati seisavad kindlasti ees muutused, mis eeldavad senisest suuremat kohanemist ja kohandumist. Digi- ja rohepööre, väljakutsed demokraatlikes protsessides, pideva dialoogi pidamine kodanikega ja püüdlus parima elukeskkonna poole on vaid mõned põhjused, miks täiskasvanute õppimise toetamine peab olema iga kohaliku omavalitsuse fookuses.


Kuidas aga mõista inimesi ja nende käitumist ning pakkuda sobivaid lahendusi meie kõigi heaolu parandamiseks – üks viis selleks on müksamine ja julge katsetamine. Ettekandes “Kuidas julgelt katsetada ja sellest õppida?” rääkis oma kogemustest ning peagi valmivast katsetamisjuhendist Anna Karolin, kes on Kantar Emori käitumisteaduste ekspert.

Ettekanded kuulatud ja inspiratsioon ammutatud – edasi hakkasid meeskonnad mentorite toel arendama oma teemasid ja täpsemalt juba piloottegevuse sisu ning ülesehitust. Mentorite Taavi Karu, Kertu Vuksi ja Terje Haidaku abiga oli tagatud väline pilk, värsked mõtted, abistavad küsimused, mis aitasid lisada uut vaatenurka oma teemale.

Nii näiteks sai hoogu juurde

  • 💡 Muhu valla algatus Muhu Elu Kool, mille ajendiks on koroonajärgse passiivsuse seljatamine ja kogukonnaliikmete soov ühtekuuluvust kasvatada just ühiselt õpitegevusi kavandades ning läbi viies.
  • 💡 Paljud omavalitsuste meeskonnad (Viljandi, Valga, Järva, Lääne-Harju, Rae) tajuvad vajadust kaardistada ja koondada infot täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta. Erinevaid lahendusi ja võimalusi selle kohta on osalenud meeskondade näidetel sündimas mitmeid – mõtetena kõlasid näiteks “Rae LinkedIn”, Lääne-Harju täiskasvanuhariduse kalender, Hõbehunt ja Järva valla 100 kilomeetri õppimisvõimalused jne. Fookuses tuleb hoida nii info kogumist pakkujatelt kui info jagamist potentsiaalsetele õppijatele.
  • 💡Palju kõneainet ja mitmeid murekohti on tekitanud NEET noorte, sh noorte täiskasvanute osakaal, kellele suunatud riiklikud tugiprogrammid on tänaseks lõppenud ning omavalitsused nuputavad jätkutegevusi. Väljakutse on äärmiselt keeruline, ent Tõrva ja Tori on selle tõsiselt ette võtnud ning mõtted liiguvad nii uuringute koostamise kui võrgustikupõhise koostöö käivitamise suunal.
  • 💡 Otepää valla meeskond kavandab koostöös ettevõtjate ja kutsehariduskeskusega viia piirkonnas olemasolevad õppimisvõimalused inimestele lähemale ning ärgitada seeläbi 24-34-aastaste sihtgruppi nii õppima kui aktiivsemat eluhoiakut kujundama ka kultuurisündmustel osalemise kaudu.
  • 💡 Saue vald võtab ette väljakutse kaasata rohkem mehi aktiivsema kogukonnaelu juurde, et sealhulgas toetada ka õppimisvõimaluste pakkumist neile. Piloodi raames käivitatakse Meeste Aasta.
  • 💡 Häädemeeste vald läheneb piloodile ülevalt-alla juhtimisega. Täiskasvanute õppe toetamine sai juba strateegilisel tasandil sõnastatud. Nüüd liigutakse edasi tegevuskava koostamisega, mis ühelt poolt kaardistab, kuid teiselt poolt rakendab juba olemasolevad ressursid selle heaks tööle.

Kuigi programmi selgroog sai justkui eile murtud, põrutavad meeskonnad täiskäigul edasi! Piloteerimise aeg läks käima nüüd – see kestab 5 kuud! Rohkem infot leiad Facebooki grupist Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel.

Kohtumine oli osa KOVide pilootprogrammist Täiskäik, mida ETKA Andrase poolt elluviidava AGENDA projekti raames korraldab Kasvulava.

Aitäh kõikidele osalejatele! 🙂
 
Aitäh kõikidele, kes arengupäeva edukale elluviimisele kaasa aitasid!