Hiiumaa vald sisenes programmi 12-nda omavalitsusena veebruaris 2023, kuna Tallinna linn loobus. Hiiumaa vallaga töötame koos läbi nelja virtuaalse seminari, mis võimaldavad algatada arutelu, süstematiseerida andmeid ning esmaseid mõtteid, et lõpptulemusena leppida kokku edasistes tegevustes valdkonna edendamisel.

Hiljutisel virtuaalsel seminaril Hiiumaa valla esindajatega arutasime meie pilootprogrammi “Täiskäik ” omavalitsusega täiskasvanute õppimise teemadel.
 
           Jagame natuke mõtteid meeskonna arutelust:
  • Olulisemate kitsaskohtadena leidsime kokkuvõtlikult kolm teemaplokki: nõrgemad sihtgrupid, takistused õppimisel ning tööandjad õppimise toetajana.
  • Enim tähelepanu vajavate sihtgruppidena saime tõdeda, et analüüsis “Täiskasvanuhariduse valdkonna prioriteetsed sihtrühmad” toodud viited saavad kinnitust ka igapäevatöös. (Saime tõdeda, et “Täiskasvanuhariduse valdkonna prioriteetsed sihtrühmad” analüüsis toodud enim tähelepanu vajavate sihtrühmade viited, saavad kinnitust ka igapäevatöös). Tuleb vaadelda väga teraselt madala haridustasemega lapsevanemate, vanemaealiste ja madala haridustasemega noorte sihtrühma.
  • Erinevate takistuste üle arutledes jõudsime selleni, et õppimise motivatsiooni hoidmine mittestatsionaarses õppes ja õpingute lõpetamiseni jõudmine, on võtmetähtsusega!
  • Tööandjate vaatest tegi osalejaid murelikuks see, et liigagi sageli ei võimalda töö iseloom või tööandjad ise paindlikkust, et töötajaid õppima suunata ja/või neid sellel teel toetada.

 

           Aitäh kõigile osalejatele! Juba peagi kohtume jälle!