Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Tartu vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised. 

Teine esmaspäevane kohtumine viis meid Tõrvast edasi Valga valda. Seal olid aruteluks valla haridusspetsialisti Tiina eestvedamisel kokku tulnud kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika, Valga Keskraamatukogu esindajana Kristi ning Lüllemäe Rahvaõpistu eestvedaja Ene. Ene toimetab veel ka Lüllemäe kultuurimaja juhatajana.
Korraldajatena oli meil rõõm tõdeda, et nii Tõrva kui ka Valga vald on strateegiliste dokumentide tasandil täiskasvanuhariduse tõsisemalt teemaks võtnud. Tegevuskava tasandil tõdesid Valga valla meeskonna liikmed aga, et päris elu on midagi muud.
Seminari käigus arutlesime põhjalikult kohalike olude üle ja jagame ka teiega, mis suunas mõtted liikusid:
  • statistikast paistis silmas just madala haridustasemega meeste suur osakaal, nii võetigi arutelu üheks teemaks, kuidas luua just meestele häid õppimisvõimalusi – mida mehed õppida tahavad ja millist koostööd saaks selleks erinevad kohaliku täienduskoolituspakkujad teha?;
  • veel arutati ka täiskasvanuhariduse info kättesaadavuse parandamisega üle, üheskoos tõdeti, et selle teema osas annaks kohe midagi ära teha;
  • arutelust ei jäänud välja ka rahalised vahendid kui oluline ressurss õppimisvõimalusi luua, mõtiskleti selle üle, millised toetusmeetmed on täna olemas ja kuidas täiskasvanutele suunatud õppimisvõimalusi süsteemsemalt toetada.
Aitäh kõigile osalejatele!
 
8 omavalitsuse seminari on jäänud. Hoia silm peal programmi tegevustel meie Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel ja kutsu kolleege ka 😉.