Lääne-Harju vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024. 

Projekti meeskonnas arutati täiskasvanuhariduse olukorda vallas ning leiti, et pole piisavalt infot selle kohta, millistest kanalitest inimesed infot saavad, milliseid kanaleid kasutatakse ja eelistatakse ning kui aktiivsed inimesed üldse on täiskasvanuhariduse omandamises. Nendele küsimustele vastuste saamiseks otsustati viia läbi elektrooniline küsitlus ja vastaja nõusolekul ka intervjuud.

Lääne-Harju valla piloottegevuse kokkuvõttega saab tutvuda siin

Pilootprogramm “Täiskäik” algasid üks-ühele kohtumistega kohalike omavalitsustega. Kohtumisele eelnevalt koostati igale KOVile nn täiskasvanuhariduse profiil ehk statistiline ülevaade täiskasvanute õppimisega seotud statistikast, mis on täna olemas ja võiks olla kasulik tegevuste planeerimisel. 

Lääne-Harju valla täiskasvanuhariduse profiili saab alla laadida siit

Pilootprogramm viidi ellu ETKA Andras eestvedamisel AGENDA projekti raames. 

Projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.