Mai Timmi
Mai Timmi koolitaja | ERASMUS + projektijuht
mai@kasvulava.ee
+372 5194 1537

Minu teekond kujunemaks täiskasvanute koolitajaks sai alguse 2004. aastal, mil alustasin õpinguid Tallinna Ülikoolis, andragoogika erialal. Tõsi, minu sattumine sellele teele ei olnud pikalt planeeritud ja unistatud samm, vaid juhus. Või oleks õigem öelda saatus? Kui juhus, siis “üks parimaid” ja kui saatus, siis “hea, et nii läks!”

Õppimise ja arenguga seotud teemadest on kujunenud minu kirg – seda nii formaalses kui mitteformaalses tähenduse. Mulle meeldib jälgida täiskasvanuid ja nendega toimuvaid muutusi, tutvustada võimalusi ja julgustada ennast arendama, ületama ja seeläbi rikastama oma igapäevast elu. Olgu siis karjäärivalikuid tehes, oma senist tööd edendades või sootuks vabatahtlikuna oma kodukoha arengusse panustades. 

Lisaks Kasvulava OÜ tegevusele panustan erinevate arendusprojektidesse koostöös Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Ülikooliga (rahvusvaheline projekt CoSie) ning Võrumaa Partnerluskoguga (arendustegevuste koordineerimine). Veel tegutsen vabatahtlikuna MTÜ Navi Külaseltsi juhatuses algatades ja vedades eest erinevaid projekte, ettevõtmisi. Mittetulundusühenduste esindajana kuulun Võrumaa Arenduskeskuse nõukogusse. 

Heleriin Jõesalu
Heleriin Jõesalukoolitaja | projekti ekspert
heleriin@kasvulava.ee
+372 53 414 905

Aasta 2006 tähistab minu teekonna algust täiskasvanuhariduse valdkonnas. Asusin õppima Tallinna Ülikooli andragoogika erialale. Minu jaoks on see olnud ja on tänaseni põnev teekond, mille sisse mahuvad kogemused nii koolitusjuhi, koolituskeskuse juhataja kui ka koolitaja rollis olemisest, samuti mitmed haridusvaldkonda toetavad ametid. Läbivateks märksõnadeks on õppimine ja õppimise toetamine.

Tööelu algusest saati olen tihedalt seotud olnud ka nn projektide maailmaga. Olen olnud nii kirjutaja, elluviija, nõustaja kui ka projektitoetuste jagaja rollis. Töö projektidega on minu jaoks pidev loogika treenimine ja väljakutse küsimusest, kas tegeleme probleemi või selle tagajärgedega. Mõnikord saabki tegelda vaid viimasega, kuid mida lähemale probleemi tuumani jõuame, seda tõenäolisem, et meie tegevused on mõjusad, ühiskonnas positiivseid muutusi esile kutsuvad. See on mulle tähtis!

Minu senine tööelu on olnud tihedasti seotud nii kolmanda kui ka avaliku sektoriga. Pean tugevat kodanikuühiskonda väga oluliseks ja usun, et selle toimimise olulisteks eeldusteks on kodanikujulgus, koostöö ja kaasamine. Me ei tea päris täpselt, kuidas toimub õppimine, kuidas tekib teadmine või kuidas ühises kommunikatsioonis kujunevad inimeste vahel tähendused – neil põnevatel protsessidel on aga ühine nimetaja, milleks on pidev kohanemine meid ümbritseva keskkonnaga. Õppimine minu jaoks ongi kohanemine! Usun, et mida teadlikumad sel teekonnal oleme, seda avatumaks muutume ja seda nauditavam on see protsess, st seda rohkem avame oma potentsiaali!