Mai Timmi
Mai Timmi koolitaja | ERASMUS + projektijuht
mai@kasvulava.ee
+372 5194 1537

Minu teekond kujunemaks täiskasvanute koolitajaks sai alguse 2004. aastal, mil alustasin õpinguid Tallinna Ülikoolis, andragoogika erialal. Tõsi, minu sattumine sellele teele ei olnud pikalt planeeritud ja unistatud samm, vaid juhus. Või oleks õigem öelda saatus? Kui juhus, siis “üks parimaid” ja kui saatus, siis “hea, et nii läks!”

Õppimise ja arenguga seotud teemadest on kujunenud minu kirg – seda nii formaalses kui mitteformaalses tähenduse. Mulle meeldib jälgida täiskasvanuid ja nendega toimuvaid muutusi, tutvustada võimalusi ja julgustada ennast arendama, ületama ja seeläbi rikastama oma igapäevast elu. Olgu siis karjäärivalikuid tehes, oma senist tööd edendades või sootuks vabatahtlikuna oma kodukoha arengusse panustades. 

Lisaks Kasvulava OÜ tegevusele panustan erinevate arendusprojektidesse koostöös Võrumaa Omavalitsuste Liidu ja Tallinna Ülikooliga (rahvusvaheline projekt CoSie) ning Võrumaa Partnerluskoguga (arendustegevuste koordineerimine). Veel tegutsen vabatahtlikuna MTÜ Navi Külaseltsi juhatuses algatades ja vedades eest erinevaid projekte, ettevõtmisi. Mittetulundusühenduste esindajana kuulun Võrumaa Arenduskeskuse nõukogusse. 

Heleriin Jõesalu
Heleriin Jõesalukoolitaja | projekti ekspert
heleriin.joesalu@gmail.com
+372 53 414 905