Aasta 2022 oli Kasvulavale mitmes mõttes rikastavalt väljakutsuv ja pakkus vägevaid koostöökogemusi! 
Meie olulisemad 2022. aastal algatatud ja läbiviidud tegemised olid:
 
👍 Käivitasime kohalike omavalitsuste pilootprogrammi “Täiskäik”. Täna toimetab 12 omavalitsust täiskasvanute õppimisvõimaluste loomisega seotud piloottegevustega. Suuri asju ei tee üksi ega isegi kahekesi mitte!
Programmis osalevad kohalikud omavalitused, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald.
 
👍 Koostöös Riigikantseleiga korraldasime Arvamusrännaku, mille raames toimus üle Eesti ligi 150 arutelu, koguti kokku ligi 800 ideed ja ettepanekut Eesti 2035 strateegia tegevuskavasse esitamiseks. 
“Arvamusrännak on kaasava juhtimise algatus ning ühtlasi kodanikuhariduse projekt, et üheskoos paremini mõista meie riigi ees seisvaid väljakutseid ja seada ühiselt sihte Eestile.”
 
👍 Viisime lõpule koostöös Develop Designiga ellukutsutud Erasmus+ rahvusvahelise koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus”. Lisaks eestlastele osalesid projektis ka partnerid Lätist  ja Slovakkiast .

Valmis koolitajatele/täiskasvanute õpetajatele suunatud õppekava “Täiskasvanud õppijate õppimise tõhususe toetamine” ja veebipõhine tööriistakohver meetodite ja teemakohaste lugemismaterjalidega. Lisaks osales 100 täiskasvanute õpetajat/koolitajat pilootkursustel. 

👍 Algas koostöö MTÜga Eesti Pagulasabi ja OÜga Koolitaja, eesmärgiga pakkuda Kultuuriministeeriumi tellimusel 10 000 Eestisse saabunud ukrainlasele ajutise kaitse saajate koolitust kohanemisprogrammi raames. Kasvulaval oli ja on jätkuvalt hea meel panustada nii koolituspäeva metoodika ülesehitamisse, koolitajate koolituse läbiviimisesse kui ka koolitajate kovisiooni. Tänaseks on koolitustel osalenud ligi 2000 ukrainlast. 
 
👍 Hoogu sai antud ka loometalgutele! Kasvulava aitas korraldada esimesed loometalgud Jõgevamaal ja juba kuuendad Võrumaal! Setomaal toimunud loometalgud muutis sel korral eriliseks rekordiline osalus kohalike omavalitsuste esindajate poolt. Hoogu said juurde mitmed olulised kohalikud algatused! 
 
👍 Koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetajate ja juhtkonnaga töötasime välja sisseelamisprogrammi metoodika, mille eesmärk on toetada õppijate enesejuhitud õppimist. 
 
👍 Rõõm oli modereerida Tartumaa Hea Tegu tänuüritust, kus tunnustatakse neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks; Arvamusfestivali arutelu “Esimene pensionipäev – kõige lõpp või algus?”; Jõgevamaa kogukonna konverentsi “Kaasamisest koostööni” ja meie enda Erasmus+ projekti raames toimunud lõpuseminari “Kuidas laduda head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?”. 
Oli ja on jätkuvalt rõõm teha koostööd nii juba tuttavate kui ka uute koostööpartneritega! Aitäh kõigile toetajatele ja kaasalööjatele meie projektides, hea meel on tõdeda, et 2023 aasta tõotab tulla sama tegus ja inspireeriv!