Möödunud aastal jõudsid lõpule kõik kolm Eestis läbiviidud pilootkursust Erasmus+ koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames. Kokku osale 32  koolitajat/täiskasvanud õppijatega tegelevat õpetajat, nendest 27 lõpetas tunnistusega. Koolitustel osalesid nii õpetajad Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist, Räpina Aianduskoolist, erinevate teemavaldkondade koolitajad kui ka spetsialistid Võrumaa Töötukassast. 

Kas teadsid, et Eesti üldhariduse õppijaskond on aasta aastalt üha rohkem täiskasvanud õppija nägu? Ligi 30% kõrgkoolide ja suisa ligi 40% kutseõppeasutuste õppijatest on täiskasvanud õppijad*. See seab uued ootused ka õpetajatele, kes seni harjunud rohkem töötama koos nooremate õppuritega. Täiskasvanud õppija toob õppimissituatsiooni alati kaasa oma varasemad kogemused. 

Pilootkoolitused toimusid, et katsetada projekti raames arendatavat õppekava, mille eesmärk on julgustada ja toetada õppijakeskse(ma)t lähenemist, pöörates erilist tähelepanu just õppimise tõhususele, õppijate kui grupi kaasamisele ja grupiprotsessidele, õppimistakistustele ning tagasisidele. Samuti ka täiskasvanud õppijate õpi- ja sotsiaalsetele oskustele, mis on omakorda seotud õpihoiakutega. Just negatiivne õpihoiak takistab paljude täiskasvanute õppesse tagasi naasmist või katkestatud õpingute jätkamist.

“Koolituste üheks põnevamaks osaks oli kodutööde esitlused viimasel koolituspäeval. Sel korral said õppijad end proovile panna minikoolituste läbiviimises nii kohapeal kui ka virtuaalselt. Paraja pingega laetud hetked pakkusid õpikogemusi nii osalejatele kui koolitaja rollis olijale. Preemiaks toetav ja konstruktiivne tagasiside”. (koolitaja Mai Timmi)

Projektialgatajate OÜ Kasvulava ja OÜ Loome (DevelopDesign) koolitajatest olid kaasatud Mai Timmi, Kadri Kõiv, Kristel Jalak ja Mari-Liis Järg. Projekt viiakse ellu Erasmus+ täiskasvanuhariduse strateegilise koostöö taotlusvooru raames. 

Pilootkursused partnerriikides Lätis (Spring Valley) ja Slovakkias (topcoach) veel käivad. 

Projekti kohta leiad rohkem siit: https://kasvulava.ee/projektid/
Jälgi meid ka projekti Facebooki lehel Effect 

*Täiskasvanud õppijaks kutseõppeasutuses loetakse õppija vanuses 25 ja rohkem ning kõrgkoolis vanuses 30 ja rohkem.