Suhtlemisoskuste koolitused

  • MUUDATUSTE JUHTIMINE MEISTERLIKU SUHTLEMISE KAUDU ORGANISATSIOONIDES

Organisatsioonides tuleb pidevalt ette võtta uuendusi. Kui juht on muudatuste vajaduses veendunud, ei pruugi seda sugugi olla organisatsiooni liikmed / töötajad.  Iga muutus nõuab töötajatelt kiiret kohanemisvõimet ja mugavustsoonist väljumist, mis sugugi mitte igalühele pole lihtne. Enamlevinud reaktsioonideks on vastuseis ja motivatsiooni langus uuenduste kasutuselevõtuks. Meie suhtlemistreening on suunatud juhtidele keskendudes sellele, kuidas läbi teadvustatud ja mõtestatud suhtlemise vastuseisu töötajates vähendada ning seeläbi kiirendada uuenduste kasutuselevõttu organisatsioonides.

  • MÕJUTAMINE SUHTLEMISOLUKORDADES 

Mõjutada neid, kelle üle meil puudub võim, on üks suuremaid väljakutseid. Inimese edu või läbikukkumise peamise põhjusena nimetatakse sageli võimet mõjutada oma meeskonda. Me teame, mida me tahame saavutada, kuid ikka on neid, kes meiega ei nõustu ja eesmärkideni jõudmist takistavad (koosolekutel või koolitustel tekkiv vastuseis või kokkulepete mitte saavutamine laiemas plaanis).

  • SUHTLEMINE KEERULISTES OLUKORDADES

Pingelised suhtlemisolukorrad võivad meid tööalaselt tabada suheldes juhtidega, alluvatega, kolleegidega ja näiteks koosolekuid juhtides. Jäämäe tipuna on sageli nähtavad tugevad emotsioonid – nii enda kui ka suhtlemispartneri omad. Kui tunded on tugevad ja tegemist on otsustavate olukordadega, on vajalik tegeleda kõigepealt emotsioonide “jahutamisega” – nii enda kui suhtluspartneri omadega.

  • AVALIK ESINEMINE  

Oma mõtteid ja seisukohti tuleb avalikustada erinevates kontekstides- koosolekutel, seminaridel, üritustel. Avaliku esinemise koolitustel keskendume peamistele komponentidele, mis on määrava tähtsusega esinemise mõju osas. Praktilise koolituse tulemusena saavad osalejad tagasisidet enda kui esineja kohta ja võimalike arendamist vajavate komponentide osas.

Õppekavad töötatakse välja koostöös koolituse tellijaga. 

Tehtud tööd

Suhtlemisoskuste koolitused sekretäridele- juhiabidele (2019 a, koostöös Reiting Koolituskeskusega)

Mõjusa esinemise koolitus (2019 a, LEAN OÜ)