Valga vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024. 

Pilootprogrammi käigus kujundasime Valga valla veebilehele bänneri „Õppida on äge – igas eas“. Bänneriga seotud lehele koondame kokku kõik õpisündmused, mis toimuvad Valga vallas. Valla täiskasvanuhariduse valdkonna eestvedajad jagavad sellel lehel infot koolitustest, õpi- ja töötubadest, seminaridest, mis on seotud elukestva õppega. 

Valga valla piloottegevuse kokkuvõttega saab tutvuda siin

Pilootprogramm “Täiskäik” algasid üks-ühele kohtumistega kohalike omavalitsustega. Kohtumisele eelnevalt koostati igale KOVile nn täiskasvanuhariduse profiil ehk statistiline ülevaade täiskasvanute õppimisega seotud statistikast, mis on täna olemas ja võiks olla kasulik tegevuste planeerimisel. 

Valga valla täiskasvanuhariduse profiili saab alla laadida siin

Pilootprogramm viidi ellu ETKA Andras eestvedamisel AGENDA projekti raames. 

Projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.