11 Eesti kohalikku omavalitsust on juba 2022-2023. aastal võtnud oma laiendatud meeskondadega aja ning mõtestanud täiskasvanud õppijatega seotud teemasid, trende ning viinud ellu reaalseid tegevusi! 68 on veel jäänud! 

Sellel aastal ootame programmi osalema 14 omavalitsust üle Eesti. 

Aastase arenguprogrammi läbimisel saavad selgemaks 

👉täiskasvanud õppijatega seotud teemad, trendid, väljakutsed ning 

👉sekkumisvõimalused just kohalike omavalitsuste vaatenurgast. 

Üheskoos jõuame reaalsete tegevuste katsetamiseni ning näeme esimesi tulemusi.   

Programmi ootame osalema meeskondi, mille eestvedajaks on omavalitsuse töötaja/ esindaja ja kuhu kuuluvad erinevad omavalitsuse ametnikud, aga ka teised täiskasvanute õppimisega seotud osapooled (koolidest, koolitusasutustest, raamatukogudest, muuseumitest, noorsootöö- ja kultuuriasutustest jne). Meeskonnaliikmete soovituslik arv on 3-6 inimest.

Mida osalemine annab?

👍Aitab mõtestada haridusvaldkonna teemasid üle inimese elukaare.

👍Annab statistilise ülevaate Sinu kohaliku omavalitsuse täiskasvanud õppijatega seotud trendidest ja vajadustest.

👍Aitab välja selgitada, kas planeeritu töötab – kaotada ei ole midagi!

👍Annab võimaluse kujundada Eesti omavalitsuste tänaseid praktikaid täiskasvanuhariduse valdkonnas. 

👍Viib täiskasvanuhariduse valdkonna erinevate osapoolte koostöö uuele tasandile.

👍Loob suurepärase võimaluse leida mõttekaaslasi teistest omavalitsustest.

 

Kuidas programmis osaleda saab? 

  1. Uuri täpsemalt www.kasvulava.ee/taiskaik 
  2. Algata arutelu võimalike meeskonnaliikmetega. Kui arutelu viib ühise mõistmiseni, et just seda peame tegema …
  3. Anna osalemise motivatsioonist teada hiljemalt 25. aprilliks!

Kindlasti oskavad head nõu ja soovitusi anda eelmises arenguprogrammi lennus osalenud vallad: Rae vald, Saue vald, Lääne-Harju vald, Järva vald, Viljandi vald, Häädemeeste vald, Tori vald, Tõrva vald, Otepää vald, Valga vald, Muhu vald, Hiiumaa vald. 

ETKA Andras ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt algatatud rahvusvahelise Erasmus+ AGENDA projekti raames ellu kutsutud arenguprogrammi eesmärk on kavandada ja piloteerida täiskasvanute õppimise toetamisega seotud praktikaid kohaliku omavalitsuse tasandil. Arenguprogrammi viib ellu Kasvulava OÜ.