Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign®

Täiskasvanud õppijad väärtustavad kaasõppijatega kogemuste vahetamist. Sageli väljendatakse koolitusele tagasisidet andes head meelt õppegrupis tekkinud kontaktide, aktiivse mõttevahetuse ja kaaslastelt saadud ideede üle. 

Kuid kindlasti on ette tulnud ka vastupidiseid olukordi. Gupis võib leiduda neid, kes naudivad tähelepanu, võtavad sageli sõna ja täidavad enda kogemustest rääkides kogu aja. Sellised monopoliseerijad võivad mõjuda väsitavalt ja tagasihoidlikumad grupikaaslased muutuvad nende kõrval sageli passiivseteks kõrvalvaatajateks. On ka neid natuure, kes õpivad kõige paremini kriitilisi küsimusi esitades soovides niimoodi asja tuuma endale võimalikult hästi selgeks teha. Kahjuks võivad leplikuma loomusega inimesed tajuda neid tülikate vastandujate ja koosolemise harmoonia rikkujatena. 

Tõsi on, et grupp võimendab – nii positiivset kui negatiivset. Koolitaja tähelepanu on enamasti suunatud õppeprotsessi kavandamisele ja juhtimisele. Kuid grupiviisilisi koolitusi läbiviies on koolitaja vastutusel ka õppimise jaoks toetava sotsiaalse keskkonna loomine. 

Selleks, et grupiprotsessid hakkaksid õppimist toetama, on oluline, et koolitaja mõistaks grupi arengu dünaamikat, oskaks selle ilmingutele sobivalt reageerida, teadlikult vähendaks vähemproduktiivsete arengufaaside mõju õppimisele ning soodustaks õppimist toetavate normide kujunemist grupis. 

Loe rohkem artikli täispikast versioonist, kus autor annab soovitused täiskasvanute koolitajatele, grupi dünaamika suunamiseks produktiivsemate faaside suunas, nii, et grupis saaks kujuneda õppimist toetav sotsiaalne keskkond. Leiad selle Erasmus+ projekti EFFECT raames koolitajatele/ täiskasvanute õpetajatele loodud tööriistakastist (vajuta siia). Uudista veel ka teisi artikleid siit