Koolitajate koolitus

  • TÄISKASVANUD ÕPPIJA ÕPPIMIST TOETAVAD MEETODID

Koolitajaid võib sageli kohata meetodijahil- on ju meetodid need, mis loovad vaheldusrikkust, toetavad õppimist (või siis ei toeta), annavad võimaluse luua teema käsitlemisesse erinevaid perspektiive. Üha enam muutub olulisemaks see, et täiskasvanu üldoskused, sotsiaalsed oskused oleksid pidevas arenemises. Just siin on mõtestatud ja kavandatud meetodite valik oluliseks toetajaks.

  • TÄISKASVANUHARIDUSE REGULATSIOONIDEST PRAKTILISELT

Täiskasvanuharidus Eestis on reguleeritud täiskasvanute koolituse seadusega. See kohustab koolitusasutusi järgima mitmeid nõudeid oma tegevuse planeerimisel nagu väljundipõhine õppekava koostamine, koolitustegevuse reguleerimine koolitusasutuse tasandil, majandustegevuse teatise vormistamine jne. Teemasid on võimalik käsitleda lühemate õpitubadena kui ka terviklikuma koolituse raames. Fookus on praktilistel tulemustel osalejate jaoks.

  • ÕPIPROTSESSI TOETAMINE KOOLITAJANA

Koolitaja roll esitab hulgaliselt väljakutseid ja ühteaegu on vaja keskenduda väga paljudele olulistele tegevustele, protsessidele, mis koolituse käigus aset leiavad. Õppijatega toimuv, grupis toimuv, teema käsitlemine ja ettevalmistatud metoodika kohandamine, ruumis toimuv. Koolitaja oskused on siinjuures määrava tähtsusega, et õppimiseks soodsad tingimused oleksid loodud ja õppimine saaks toimuda.  

Õppekavad töötatakse välja koostöös koolituse tellijaga. 

Tehtud tööd

Koolitusprogramm koolitajatele „Madala haridustasemega täiskasvanud õppijate koolitamine“
(2019 a, koostöös Tungal Koolituskeskusega, maht 100 akadeemilist tundi)

Koolitajate koolitused „Täiskasvanuharidust reguleerivad õigusaktid“ ja „Keerulised olukorrad koolitusel“
(2017-2019 a Reiting Koolituskeskuse koolitusprogrammis koolitamine).

Nõustamisoskuste koolitused (koostöös Loome OÜ-ga, Tartu Rahvaülikooli tellimusel, 2017-2019 a)