Kasvulava OÜ eestvedamisel on ERASMUS+ strateegilise koostööprojekti raames alustanud koostööd Loome OÜ, Spring Valley (Läti) ning Top Coach (Slovakkia) koolitusettevõtted. Kahe aastane koostööprojekt keskendub õppekava ja metoodikate arendamisele, mis on suunatud täiskasvanute koolitajatele tänastes tasemeõppeasutustes. Temaatiline fookus on üld – ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Ehk küsimus, mida on tõstatatud nii OSKA raportites, rahvusvahelistes uuringutes kui Eesti haridusstrateegia koostamisel- kuidas kõige paremal moel ja viisil jõuda sinna, et täiskasvanute üld- ja sotsiaalsed oskused oleksid paremad? Kuidas erialaõpingute raames neid tõhusamalt toetada ja millised on koolitajate tööriistad selles valguses? Just nende küsimustega hakkamegi tegelema. 

Juba 8.- 11. oktoobrini 2019 külastavad partnerid Eestit ning Kasvulava koolitajad Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu koostöös DevelopDesign kaubamärgi koolitajate Kadri Kõivu, Kristel Jalaku ja Mari-Liis Järg`iga asume tööle õppekava väljatöötamiseks esimeste sammude tegemisega.