Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Otepää vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. Perioodil august – oktoober 2022 toimuvad programmi eestvedajate ja osalevate omavalitsuste üks-ühele kohtumised.

Kolmapäeval kogunesid Järva valla arutelule abivallavanem Tiina Oraste, haridusspetsialist Anneli Eesmaa, Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Annela Tammiste ja Koeru Koolituskeskuse eestvedaja Ülle Jääger. Lisaks olid meiega veebi teel ühenduses Ülle Müller (Järva valla kultuuri, noorsootöö ja spordi peaspetsialist) ja Anne Suve-Kütt (Järva valla Noorsootöökeskuse esindaja).

 

Järva valla jaoks on pilootprogrammis osalemises soodne, sest hoogu vajab juba algatatud uus haridusstrateegia protsess. Tuttavate märksõnadena kõlasid vanemaealistele suunatud õppimistegevused ja vanemlusharidus. Rõõm, et esindatud olid ka gümnaasium, kus pakutakse täiskasvanutele põhi- ja gümnaasiumiharidust ning seda suures osas veebipõhiselt. Ka Järva valda iseloomustab üpriski suur madala haridustasemega inimeste osakaal.

 

Jagame natuke mõtteid meeskonna arutelust:
  • Nii nagu mitmedki teised kohalikud omavalitsused, tunnetab ka Järva vald vajadust kaardistuse järele. Tõdeti, et õppimisvõimalusi luuakse paljude erinevate osapoolte poolt, kuid puudub selge ülevaade ja arusaam, mida täpsemalt tehakse.
  • Arutelus kerkis üles ka hariduse väärtustamise küsimus. Kuidas jõuda sinna, et haridus oleks rohkem hinnatud ja kuidas kaasata selle teema juurde ka ettevõtjad, kelle kaudu jõuda lähemale nendeni, kellel haridustase kõige enam tähelepanu vajab.
  • Samuti kerkis teemana kommunikatsioon. Ehk kuidas infoküllusega toime tulla, ent samas selgelt ja võimalikult konkreetselt infokanaleid omavahel kombineerida.
Aitäh kõigile osalejatele! Juba peagi, 2. novembril kohtume jälle ja kuuleme täpsemalt, millise fookuse meeskond võttis.
 
Veel 3 omavalitsuse seminari on jäänud, hoia silm peal programmi tegevustel meie Facebooki grupis Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel ja kutsu kolleege ka 😉.