„Eesti 2035“ Arvamusrännak kutsub Eesti inimesi kaasa mõtlema, et leida võimalikke lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele ja kujundada seeläbi ühiselt Eesti tulevikku. Riigikantselei koostöös Kasvulava meeskonnaga ootavad novembrikuu jooksul inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega saame üheskoos kujundada elu Eestis. Arutelude tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud aitavad kaasa riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava uuendamisele.

Kuidas Arvamusrännak täpsemalt toimub?

  • Arutelu veab eest ja kutsub kokku arutelujuht – pakume omalt poolt toeks ja inspiratsiooniks  koolitusi ja juhendmaterjale aruteluks valmistumisel

  • Arutelujuht kaasab osalejaid ja leiab sobiva ruumi – pakume võimalust levitada arutelu toimumise infot Arvamusrännaku kodulehe kaudu (sobiv arutelu on juba vähemalt kolme inimesega arutelu kasvõi sõprade ja sugulaste ringis, nt kohvilauas, õhtusöögil, saunalaval vm)

  • Arutelujuhi eestvedamisel või üheskoos valitakse arutelu teema(d) – 12 alateemat, mille kohta pakume taustainfot, fakte ja lisalugemist, et arutelu käivitada ning innustada; arutleda võib ka enda pakutud teemal, mis lähtub arutelugrupi soovist

  • Arutelu läbiviimiseks on loodud toetav ja arutelu käiku suunav metoodika (vajalikud juhendmaterjalid on leitavad peagi Arvamusrännaku kodulehelt)

  • Tekkinud ideed ja ettepanekud koondatakse arutelujuhi eestvedamisel ning edastatakse Arvamusrännaku veebilehe kaudu algatuse korraldajatele 

Arvamusrännaku arutelujuhiks sobib igaüks – oodatud on kõik huvilised, teiste seas kogukondade ja erinevate eluvaldkondade aktiivsed eestvedajad, samuti need, kes soovivad end eestvedaja rollis proovile panna. Arutelujuhtidele korraldame spetsiaalseid koolitusi, et viia end kurssi arutelumetoodikaga ja lihvida oma oskusi arutelu sujuvaks juhtimiseks.

Oktoobrikuus toimuvad koolitused:

  • 12. oktoober Tallinnas
  • 13. oktoober Tartus
  • 18. oktoober veebikoolitus
  • 25. oktoober veebikoolitus
  • 26. oktoober veebikoolitus

Loe koolituste kohta lähemalt: www.arvamusrannak.ee/arutelujuhile/koolitused

Lisainfo: Kadi Rutens (kadi@kasvulava.ee).