Sellest suvest alates panustab Kasvulava OÜ Avatud Eesti Fondi poolt rahastatud projekti „Postitee koostöövõrgustiku sise- ja väliskommunikatsiooni kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine“, aidates kaasa MTÜ Postitee tegevusvõimekuse suurendamisele.

Pea aastase perioodi jooksul korraldame ühiselt arendustegevusi, kus Kasvulava ülesanne on eelkõige panustada võrgustikusiseste koostöökokkulepete väljatöötamisse, erinevate kaasamispraktikate juurutamisele kaasaaitamisse ning mõju hindamise metoodika loomisesse. Samuti piloteerime koos osalejatega erinevaid sisekommunikatsiooni hõlbustavaid kanaleid, et võrgustikutöö saaks edaspidi olla veelgi tõhusam.

Postitee puhul on tegemist tugeva ajaloolise tausta ja traditsioonidega teemateega, mille rikkus on seda ümbritsev loodus ja seal tegutsevad tegijad – kogukonna liikmed, ettevõtjad, külaseltside eestvedajad. Uuri nende tegevuse kohta lisa www.postitee.ee