Täna toimub Kasvulava eestvedamisel ellu kutsutud rahvusvahelise projekti EFFECT kolmas õpiüritus, mille viib ellu Slovakkia partner TopCoach. Seniks kuni turvaline liikumine ja liiklemine on keeruline meie kõigi koduriikideski, tuleb jääda ekraanide taha, ent oleme siiski õppimise ja avastamise lainel.
 
Eramus+ projekti EFFECT (Efficiency in adult learning and training) raames toimub kokku kolm õpiüritust, nii Eestis, Lätis kui ka Slovakkias. Kohtumistel saavad partnerid üksteisele tutvustada ja demonstreerida oma parimaid koolitamisalaseid praktikaid. Eesmärgiga kogeda, mõista ja mõtestada, kuidas paremini toetada täiskasvanud õppijaid õppeprotsessis ning milliseid meetodeid/lähenemisi selleks kasutada.
 
Meie ühise projekti eesmärk on võimestatud õpetajad – nende suutlikkus toetada õppija õppimise tõhusust, lähtudes oma õpetamise praktikas õppijakesksest lähenemisest.
 
Kellele inglise keel raske ei ole, saab end viimaste projektitoimetustega kurssi viia järgmisel lehel http://kasvulava.ee/…/on-blending-mode-the-reality-of…/