Blogi2022-02-08T10:08:32+00:00

aprill 2022

Lõpuks ometi! Projektimeeskond kohtus Riias!

Lõpuks ometi! Pikalt oleme pidanud meie Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames korraldama vaid veebikohtumisi. Kuid reedel (8. aprill) õnnestus meil päriselt kohtuda. Aitäh projektipartnerile Lätist – Organizācijas attīstības centrs Spring Valley –, kes meid Riias võõrustas.   See oli meie projekti teine ja ühtlasi viimane kohtumine projektimeeskonnaga. Koroona seadis meid väljakutse ette jätkata projektiga veebipõhiselt, kuid juba [...]

Ootame koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid seminarile “Kuidas laduda head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?”

Kutsume teid kaasa mõtlema täiskasvanud õppijaskonna eripäradest ja sellest, mida on veel vaja teada õpiedukuse laiemast kontekstist, et toetada täiskasvanud õppijaid, sh iseäranis neid, kelle õpimotivatsioon ei pruugi olla nii kõrge ja õpihoiak nii positiivne. Teisisõnu, millist vundamenti vajame täiskasvanute õppimise toetamiseks? Seminar toimub 27. aprillil Tartus, Tartu Erinevate Tubade Klubis (Kastani 42).  Ootame seminarile … täiskasvanute gümnaasiumite, kutsehariduskeskuste ja [...]

märts 2022

Loodav pilootprogramm toetab täiskasvanute õppimist toetavate praktikate loomist KOVides!

On antud start ETKA Andrase poolt koordineeritud AGENDA projekti tegevussuunale, mille eesmärk on tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel. Koostöös Kasvulavaga töötatakse välja arenguprogramm, kus 12 omavalitsust saavad võimaluse osaleda täiskasvanuhariduse alaste piloottegevuste kavandamisel ja ellurakendamisel, et ühiselt luua ja panustada heade praktikate loomisesse kohalike omavalitsuste tasandil.   Esimese tegevusena viisid möödunud nädal Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu [...]

veebruar 2022

Pilootkursused Eestis on lõppenud!

Möödunud aastal jõudsid lõpule kõik kolm Eestis läbiviidud pilootkursust Erasmus+ koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames. Kokku osale 32  koolitajat/täiskasvanud õppijatega tegelevat õpetajat, nendest 27 lõpetas tunnistusega. Koolitustel osalesid nii õpetajad Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist, Räpina Aianduskoolist, erinevate teemavaldkondade koolitajad kui ka spetsialistid Võrumaa Töötukassast.  Kas teadsid, et Eesti üldhariduse õppijaskond on aasta aastalt üha rohkem täiskasvanud õppija nägu? Ligi 30% [...]

jaanuar 2022

Selgusid Tartumaa vabakonna parimad tegijad

25. jaanuaril 2022 juhtis Heleriin Tartumaa tunnustuskonkursi HEA TEGU 2021 tunnustusüritust. Oli suur rõõm saada osa sellest üritusest ja tutvustada Tartumaa häid tegusid.    Parimad 2021. aasta Tartumaa vabakonna inimesed said tänatud ja tunnustatud. ❣ Kodanikuühenduse tegevuse toetaja on Terminal Oil Grupp / AS Tartu Terminal 🌟 Tartumaa aasta vabakondlane on Mare Rajamäe 🏆 Tartumaa mittetulundusühendus on Eesti Evangeelse Luterliku [...]

Oh! Tuli sealt alles inspiratsiooni!

20. jaanuaril modereeris Mai Kuremaa lossis Jõgevamaa kogukonna konverentsi "Kaasamisest koostööni".   Toome mõned killud ka teieni: Elva vald on võtnud kogukonna kaasamise tõeliseks südameasjaks. Kertu Vuks rääkis, kuidas blogi vahendusel on elanikele loetaval kujul kättesaadav üldplaneering, visualiseeritud ja reaalajas jälgitav valla eelarve ning selle täitmine. Muide, igal kevadel kutsuvad nad noored enda tööga tutvuma ning käivitavad peagi valla podcastid [...]

november 2021

Jälgi peagi veebis: “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” lõpuseminar

Täna algusega kell 11 on veebiülekande teel võimalik jälgida ETKA Andras ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös elluviidud projekti "AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” lõpuseminari.   Kuuleme kokkuvõtet sellest, mida on Eesti täiskasvanuhariduse maastikul korda saadetud kahe viimase aasta jooksul ja oodata on ka põnevaid ettekandeid. Meie ette astuvad ETKA Andras juhatuse esimees Ene Käpp, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitikavaldkonna juht [...]

oktoober 2021

Startis kolmas pilootkursus!

Täna tegime algust Navi seltsimajas koostöös Loome OÜ-ga (DevelopDesign kaubamärgi esindaja) koolitajate Kadri Kõivu ja Mari-Liis Järgiga kolmanda pilootkoolituse grupiga, kes õpivad ERASMUS+ rahvusvahelise koostööprojekti EFFECT raames välja arendatud õppekaval.   Koolitajate koolitusel on erilise luubi all koolitamise tõhusus - millised on need olulised printsiibid, mis võimaldavad parimal võimalikul viisil õppida Otsitakse vastuseid muuhulgas küsimustele: meetodid ja nende valiku põhimõtted [...]

september 2021

Jõudsime projektiga piloteerimise faasi!

Pärnus algas täna Kasvulava ja Loome (DevelopDesign) poolt ellukutsutud Erasmus+ strateegilise koostööprojekti EFFECT raames esimene pilootkursus “Võimalused õppimise äratamiseks ja toetamiseks”. Eestis toimub sel sügisel kokku kolm kursust, lisaks veel kolm nii Lätis kui ka Slovakkias. Koolituse eesmärk on toetada koolitajaid ja täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid õpetamis- ja õppeprotsesside tõhusamaks muutmisel.   Taustalugu   Eesti formaalharidussüsteem on üha rohkem täiskasvanud õppija [...]

august 2021

Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel

Vaadates pealkirja võib esmalt tunduda, et midagi on pealkirjas justkui valesti. Kohalik omavalitsus ja täiskasvanute õppimine - mis neis ühist? Seadusega ju kohustust pole, valla rahakotti ka keegi selle koha pealt ei täida, paljude omavalitsuste allasutustena  tegutsenud täiskasvanute gümnaasiumidki on paljuski tänaseks riigi poolt hallatavate koolide koosseisu. Riigi tasandil paistab selles vaates tegevusi küllalt olevat ja ega omavalitsuste tänane lai [...]

Go to Top