Blogi2022-02-08T10:08:32+00:00

mai 2022

Lugemissoovitus: Mida üldoskustega koolitusel pihta hakata?

Autor: Mai Timmi, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Kasvulava Täiskasvanuharidusest rääkides on üha enam märgata teadmistepõhise lähenemise asendumist oskustepõhise lähenemisega. Oskuste kirjeldused nii terminite kui lähenemiste osas on ajas muutunud ühtpidi keerulisemaks, samas ka järjest olulisemaks. Räägitakse nii ülekantavatest, pehmetest, headest, 21. sajandi, funktsioonideülestest, põhioskustest, võtmepädevustest jne. Aga neil kõigil on üks ühine omadus – need on kõige olulisemad! Üldoskused on olulised eeldusoskused, [...]

Lugemissoovitus: Õppimisega seotud psühholoogilised barjäärid – kuidas koolitaja saab õppijat toetada?

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Õppimise tulemuseks on muutus – inimese teadmistes, oskustes või hoiakutes. Õppimine võib toimuda nii teadvustatult ja planeeritult kui ka teadvustamata ja spontaanselt. Sageli käivitab õppimise mingisugune vastuoluline kogemus või küsimus, konkreetne vajadus. Õppimise käigus ei muutu ainult inimeste senine teadmiste-oskuste pagas, vaid toimub ka isiksuslik kasv.  Mida suurem on muutus, mida õppimine esile kutsub, [...]

Lugemissoovitus: Õppimist mõjutavad hoiakud

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Täiskasvanud õppija on väljakujunenud isiksus oma harjumuste, tõekspidamiste ja neid toetavate hoiakute ning uskumustega. Uskumused kujunevad ja muutuvad elu jooksul saadud kogemuste ja saadud tagasiside mõjul. Üldiselt toetavad uskumused inimese hakkamasaamist, kuid mõnes olukorras võib ilmneda, et need on kas liialdatud või liialt üldistatud ja võivad hoida nii inimest tagasi, astumast tema jaoks olulisi [...]

Lugemissoovitus: Grupiprotsessid õppimise heaks tööle!

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Täiskasvanud õppijad väärtustavad kaasõppijatega kogemuste vahetamist. Sageli väljendatakse koolitusele tagasisidet andes head meelt õppegrupis tekkinud kontaktide, aktiivse mõttevahetuse ja kaaslastelt saadud ideede üle.  Kuid kindlasti on ette tulnud ka vastupidiseid olukordi. Gupis võib leiduda neid, kes naudivad tähelepanu, võtavad sageli sõna ja täidavad enda kogemustest rääkides kogu aja. Sellised monopoliseerijad võivad mõjuda väsitavalt [...]

Lugemissoovitus: Kuidas valida täiskasvanutele sobivaid koolitusmeetodeid?

Autor: Mari-Liis Järg, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign® “Nii hea oli osaleda koolitusel, kus kogu koolituse sisu ei ole koolitaja monoloog”, ütles ühe kursuse lõpus koolitusel osaleja. Olin üllatunud. See pani mind mõtlema, kuidas saab veel aastal 2021-gi juhtuda, et ainumas õpetamise-õppimise vorm on “istu ja kuula” ehk loeng selle kõige arhailisemas tähenduses. Teisest küljest, mõistsin, et ju siis polegi täiskasvanute koolitamisel aktiivõpe [...]

Lugemissoovitus: Õppimine algab kaardistamisest

Autor: Kristel Jalak, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign® Bill Bryson toob oma raamatus „Kõiksuse lühiajalugu“ näite kvantfüüsika M-teooria selgitusest nn. tavainimesele: “Ekpürootiline protsess saab alguse määramatult kauges minevikus tasaste tühjade braanide paarist, mis on paralleelselt paigutatud kõverdunud viiemõõtmelises ruumis. Kaks braani, mis moodustavad viienda mõõtme seinad, võisid olematusest välja hüpata kvantfluktuatsioonina veel kaugemas minevikus, ja siis hakkasid nad üksteisest eemalduma. (B. Bryson „Kõiksuse [...]

Startis kohalike omavalitsuste pilootprogramm Täiskäik! Aga kellele ja miks?

Sel nädalal toimus esimene infoseminar kohalikele omavalitsustele, kes osalevad pilootprogrammis Täiskäik. Programmi raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil.   Kohalikele omavalitsustele disainitud arenguprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: [...]

Lõpuseminar tõi saali üle poolesaja koolitaja/täiskasvanute õpetaja!

27. aprillil panime meie rahvusvahelisele koostööprojektile (Erasmus+) väärika punkti lõpuseminaril "Kuidas laduda vundamenti head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?". Seminar tõi kokku 59 osalejat, nende hulgas nii erakoolitajaid, täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid nii täiskasvanute gümnaasiumitest ja kutseõppeasutustest, õpetajaid rahvaülikoolidest kui ka spetsialiste, näiteks Töötukassast. Nende hulgas oli ka kümmekond kolleegi Lätist ja Slovakkiast. Korraldajatena rõõmustasime, et meil õnnestus kokku tuua lajapõhjaline esindatus täiskasvanuhariduse [...]

Kohalikud omavalitsused: ootame teid pilootprogrammi Täiskäik!

Alanud on registreerimine kohalike omavalitsuste arenguprogrammi "Täiskäik", mis keskendub piloottegevuste väljaarendamisele täiskasvanud elanikkonna õppimise toetamisele kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud programm pealkirjaga “Täiskäik” hõlmab endas nii virtuaalseid kui päriselu kohtumisi ja üritusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku ootame programmi osalema 12-t omavalitsust üle-Eesti.  2021. aasta kevadel viis ETKA Andras koostöös [...]

aprill 2022

Lõpuks ometi! Projektimeeskond kohtus Riias!

Lõpuks ometi! Pikalt oleme pidanud meie Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames korraldama vaid veebikohtumisi. Kuid reedel (8. aprill) õnnestus meil päriselt kohtuda. Aitäh projektipartnerile Lätist – Organizācijas attīstības centrs Spring Valley –, kes meid Riias võõrustas.   See oli meie projekti teine ja ühtlasi viimane kohtumine projektimeeskonnaga. Koroona seadis meid väljakutse ette jätkata projektiga veebipõhiselt, kuid juba [...]

Go to Top