Loading...
Avaleht2022-02-08T10:52:00+00:00
504, 2022

Ootame koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid seminarile “Kuidas laduda head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?”

Kutsume teid kaasa mõtlema täiskasvanud õppijaskonna eripäradest ja sellest, mida on veel vaja teada õpiedukuse laiemast kontekstist, et toetada täiskasvanud õppijaid, sh iseäranis neid, kelle õpimotivatsioon ei pruugi olla nii kõrge ja õpihoiak nii positiivne. Teisisõnu, millist vundamenti vajame täiskasvanute õppimise toetamiseks? Seminar toimub 27. aprillil Tartus, Tartu Erinevate Tubade Klubis (Kastani 42).  Ootame seminarile … täiskasvanute gümnaasiumite, kutsehariduskeskuste ja [...]

3103, 2022

Loodav pilootprogramm toetab täiskasvanute õppimist toetavate praktikate loomist KOVides!

On antud start ETKA Andrase poolt koordineeritud AGENDA projekti tegevussuunale, mille eesmärk on tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel. Koostöös Kasvulavaga töötatakse välja arenguprogramm, kus 12 omavalitsust saavad võimaluse osaleda täiskasvanuhariduse alaste piloottegevuste kavandamisel ja ellurakendamisel, et ühiselt luua ja panustada heade praktikate loomisesse kohalike omavalitsuste tasandil.   Esimese tegevusena viisid möödunud nädal Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu [...]

902, 2022

Pilootkursused Eestis on lõppenud!

Möödunud aastal jõudsid lõpule kõik kolm Eestis läbiviidud pilootkursust Erasmus+ koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames. Kokku osale 32  koolitajat/täiskasvanud õppijatega tegelevat õpetajat, nendest 27 lõpetas tunnistusega. Koolitustel osalesid nii õpetajad Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist, Räpina Aianduskoolist, erinevate teemavaldkondade koolitajad kui ka spetsialistid Võrumaa Töötukassast.  Kas teadsid, et Eesti üldhariduse õppijaskond on aasta aastalt üha rohkem täiskasvanud õppija nägu? Ligi 30% [...]

Go to Top