Blogi2022-02-08T10:08:32+00:00

september 2022

November on arvamusrännaku kuu!

„Eesti 2035“ Arvamusrännak kutsub Eesti inimesi kaasa mõtlema, et leida võimalikke lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele ja kujundada seeläbi ühiselt Eesti tulevikku. Riigikantselei koostöös Kasvulava meeskonnaga ootavad novembrikuu jooksul inimesi igas Eestimaa paigas arutlema teemade üle, mille lahendamisele kaasa aitamisega saame üheskoos kujundada elu Eestis. Arutelude tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud aitavad kaasa riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskava [...]

KOV pilootprogramm (4/12). Valga vald: aga mida mehed õppida tahavad?

Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist “Täiskäik”, mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb [...]

KOV pilootprogramm (3/12): Tõrva vald – mis teeb inimese edukaks?

Kohtumine on osa KOVide pilootprogrammist "Täiskäik", mida viiakse ellu ETKA Andrase poolt juhitud AGENDA projekti raames. Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb [...]

Ilusat tarkusepäeva!

Kui küsimus seisneb selles, kas õppida või mitte õppida, siis Kasvulava naiskond arvab, et "ikka õppida"! Õnneks ongi Eestis väga hea õppida! Ilusat tarkusepäeva kõikidele praegustele ja tulevastele täiskasvanud õppijatele!   Mõnusat ja toimekat uut koolitusaastat kõikidele koostööpartneritele ja haridusasutustele!    

KOV pilootprogramm: Muhu vald – saar, kus aeg puhkab. Suurepärane koht õppimiseks, kas pole? (2/12)

Arengurogrammi Täiskäik raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud pilootprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva [...]

KOV pilootprogramm: Arenguprogrammi TÄISKÄIK seminarid omavalitsustes said alguse Häädemeestelt! (1/12)

25. augustil kogunesid Häädemeeste vallavalitsuses erinevad täiskasvanuharidusest huvitatud osapooled, kes osalevad ja panustavad arenguprogrammi “Täiskäik” elluviimisesse ja ideestiku arendamisesse. Seminari käigus arutlesime põhjalikult kohalike olude üle ja jagame ka teiega, mis suunas mõtted liikusid:  Selgelt tajutakse, et täiskasvanute õppe toetamine on oluline ja sellega ka tegeletakse, kuid teemana jääb see “õhku” või “hallile alale”. Vallas on parasjagu käimas ka arengukava [...]

august 2022

Arvamuste, uude mõtete ja ideede pidupäev – Arvamusfestival – on ukse ees!

Seekord saab sellel festivalil osalemise mõttes lõpuks ometi "käe valgeks" ka Mai, kes koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega on ette valmistanud arutelu "Esimene pensionipäev – kõige lõpp või algus?".   Teema, mis puudutab meid kõiki; teema, mille eksperdid oleme kõik; teema, millele lihtsalt peab mõtlema! Ja ikka positiivses võtmes!   Kohtume 12. augustil kell 12.00 Tulevikualal!   Arutelu: Esimene pensionipäev - [...]

mai 2022

Lugemissoovitus: Mida üldoskustega koolitusel pihta hakata?

Autor: Mai Timmi, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Kasvulava Täiskasvanuharidusest rääkides on üha enam märgata teadmistepõhise lähenemise asendumist oskustepõhise lähenemisega. Oskuste kirjeldused nii terminite kui lähenemiste osas on ajas muutunud ühtpidi keerulisemaks, samas ka järjest olulisemaks. Räägitakse nii ülekantavatest, pehmetest, headest, 21. sajandi, funktsioonideülestest, põhioskustest, võtmepädevustest jne. Aga neil kõigil on üks ühine omadus – need on kõige olulisemad! Üldoskused on olulised eeldusoskused, [...]

Lugemissoovitus: Õppimisega seotud psühholoogilised barjäärid – kuidas koolitaja saab õppijat toetada?

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Õppimise tulemuseks on muutus – inimese teadmistes, oskustes või hoiakutes. Õppimine võib toimuda nii teadvustatult ja planeeritult kui ka teadvustamata ja spontaanselt. Sageli käivitab õppimise mingisugune vastuoluline kogemus või küsimus, konkreetne vajadus. Õppimise käigus ei muutu ainult inimeste senine teadmiste-oskuste pagas, vaid toimub ka isiksuslik kasv.  Mida suurem on muutus, mida õppimine esile kutsub, [...]

Lugemissoovitus: Õppimist mõjutavad hoiakud

Autor: Kadri Kõiv, täiskasvanutekoolitaja, OÜ Loome, DevelopDesign® Täiskasvanud õppija on väljakujunenud isiksus oma harjumuste, tõekspidamiste ja neid toetavate hoiakute ning uskumustega. Uskumused kujunevad ja muutuvad elu jooksul saadud kogemuste ja saadud tagasiside mõjul. Üldiselt toetavad uskumused inimese hakkamasaamist, kuid mõnes olukorras võib ilmneda, et need on kas liialdatud või liialt üldistatud ja võivad hoida nii inimest tagasi, astumast tema jaoks olulisi [...]

Go to Top