Rae valla kokkuvõte: Kas Sinu kohalikus omavalitsuses on mõeldud täiskasvanuõppe edendamisele teaduspõhiselt?

Rae vald osales kohalikele omavalitsustele suunatud pilootprogrammis “Täiskäik”. Arenguprogrammi eesmärk oli aidata kaasa täiskasvanute õppe süsteemsemale mõtestamisele ja toetamisele kohalikul tasandil – praktikate loomisele. Arenguprogrammis osales kokku 12 omavalitsust. Piloteerimine toimus ajaperioodil novemebr 2023 – märts 2024. 

Ühiste arutelude tulemusel jõudsime kiiresti arusaamisele, et vajame olukorra paremaks mõistmiseks kaardistust täiskasvanute õppega seotud olukorrast. Võimalik, et hiljem ka veebilahendust, mis selle info kokku koondab. Rae vallal on eelnevalt sõlmitud koostööleping Tallinna Ülikooliga. Selle raames leppisime Tallinna Ülikooliga andragoogika eriala õppejõudude ja tudengitega kokku, et 2023. aasta kevadsemestril valmistavad andragoogika üliõpilaste tiimid ette ning viivad läbi uuringud, et selgitada välja meie valla täiskasvanuhariduse pakkujad ning nende võimalused panustada kohalikul tasandil.

Rae valla piloottegevuse kokkuvõttega saab tutvuda siin

Pilootprogramm “Täiskäik” algasid üks-ühele kohtumistega kohalike omavalitsustega. Kohtumisele eelnevalt koostati igale KOVile nn täiskasvanuhariduse profiil ehk statistiline ülevaade täiskasvanute õppimisega seotud statistikast, mis on täna olemas ja võiks olla kasulik tegevuste planeerimisel.

Rae valla täiskasvanuhariduse profiili saab alla laadida siitsiit

Pilootprogramm viidi ellu ETKA Andras eestvedamisel AGENDA projekti raames. 

Projekti “AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava” koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu Erasmus+ programmi raames.

2023-06-28T14:46:51+00:00

Jaga uudist!

Go to Top