Blogi2022-02-08T10:08:32+00:00

mai 2022

Lugemissoovitus: Õppimine algab kaardistamisest

Autor: Kristel Jalak, täiskasvanutekoolitaja, DevelopDesign® Bill Bryson toob oma raamatus „Kõiksuse lühiajalugu“ näite kvantfüüsika M-teooria selgitusest nn. tavainimesele: “Ekpürootiline protsess saab alguse määramatult kauges minevikus tasaste tühjade braanide paarist, mis on paralleelselt paigutatud kõverdunud viiemõõtmelises ruumis. Kaks braani, mis moodustavad viienda mõõtme seinad, võisid olematusest välja hüpata kvantfluktuatsioonina veel kaugemas minevikus, ja siis hakkasid nad üksteisest eemalduma. (B. Bryson „Kõiksuse [...]

Startis kohalike omavalitsuste pilootprogramm Täiskäik! Aga kellele ja miks?

Sel nädalal toimus esimene infoseminar kohalikele omavalitsustele, kes osalevad pilootprogrammis Täiskäik. Programmi raames kujundatakse ja katsetatakse piloottegevusi üle Eesti eesmärgiga toetada ja edendada täiskasvanute õppimist kohalikul tasandil.   Kohalikele omavalitsustele disainitud arenguprogramm hõlmab endas nii virtuaalseid kui ka reaalseid kohtumisi ja õpisündmusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku osaleb programmis 12 omavalitsust: [...]

Lõpuseminar tõi saali üle poolesaja koolitaja/täiskasvanute õpetaja!

27. aprillil panime meie rahvusvahelisele koostööprojektile (Erasmus+) väärika punkti lõpuseminaril "Kuidas laduda vundamenti head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?". Seminar tõi kokku 59 osalejat, nende hulgas nii erakoolitajaid, täiskasvanutega tegelevaid õpetajaid nii täiskasvanute gümnaasiumitest ja kutseõppeasutustest, õpetajaid rahvaülikoolidest kui ka spetsialiste, näiteks Töötukassast. Nende hulgas oli ka kümmekond kolleegi Lätist ja Slovakkiast. Korraldajatena rõõmustasime, et meil õnnestus kokku tuua lajapõhjaline esindatus täiskasvanuhariduse [...]

Kohalikud omavalitsused: ootame teid pilootprogrammi Täiskäik!

Alanud on registreerimine kohalike omavalitsuste arenguprogrammi "Täiskäik", mis keskendub piloottegevuste väljaarendamisele täiskasvanud elanikkonna õppimise toetamisele kohalikul tasandil. Kohalikele omavalitsustele disainitud programm pealkirjaga “Täiskäik” hõlmab endas nii virtuaalseid kui päriselu kohtumisi ja üritusi, ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi kujundada uudseid praktikaid täiskasvanute õppimise toetamisel Eestis. Kokku ootame programmi osalema 12-t omavalitsust üle-Eesti.  2021. aasta kevadel viis ETKA Andras koostöös [...]

aprill 2022

Lõpuks ometi! Projektimeeskond kohtus Riias!

Lõpuks ometi! Pikalt oleme pidanud meie Erasmus+ strateegilise koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames korraldama vaid veebikohtumisi. Kuid reedel (8. aprill) õnnestus meil päriselt kohtuda. Aitäh projektipartnerile Lätist – Organizācijas attīstības centrs Spring Valley –, kes meid Riias võõrustas.   See oli meie projekti teine ja ühtlasi viimane kohtumine projektimeeskonnaga. Koroona seadis meid väljakutse ette jätkata projektiga veebipõhiselt, kuid juba [...]

Ootame koolitajaid ja täiskasvanute õpetajaid seminarile “Kuidas laduda head vundamenti täiskasvanueas õppimiseks?”

Kutsume teid kaasa mõtlema täiskasvanud õppijaskonna eripäradest ja sellest, mida on veel vaja teada õpiedukuse laiemast kontekstist, et toetada täiskasvanud õppijaid, sh iseäranis neid, kelle õpimotivatsioon ei pruugi olla nii kõrge ja õpihoiak nii positiivne. Teisisõnu, millist vundamenti vajame täiskasvanute õppimise toetamiseks? Seminar toimub 27. aprillil Tartus, Tartu Erinevate Tubade Klubis (Kastani 42).  Ootame seminarile … täiskasvanute gümnaasiumite, kutsehariduskeskuste ja [...]

märts 2022

Loodav pilootprogramm toetab täiskasvanute õppimist toetavate praktikate loomist KOVides!

On antud start ETKA Andrase poolt koordineeritud AGENDA projekti tegevussuunale, mille eesmärk on tõhustada koostööd kohalike omavalitsuste ja täiskasvanuhariduse osapoolte vahel. Koostöös Kasvulavaga töötatakse välja arenguprogramm, kus 12 omavalitsust saavad võimaluse osaleda täiskasvanuhariduse alaste piloottegevuste kavandamisel ja ellurakendamisel, et ühiselt luua ja panustada heade praktikate loomisesse kohalike omavalitsuste tasandil.   Esimese tegevusena viisid möödunud nädal Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu [...]

veebruar 2022

Pilootkursused Eestis on lõppenud!

Möödunud aastal jõudsid lõpule kõik kolm Eestis läbiviidud pilootkursust Erasmus+ koostööprojekti “Õppimise ja koolitamise tulemuslikkus” raames. Kokku osale 32  koolitajat/täiskasvanud õppijatega tegelevat õpetajat, nendest 27 lõpetas tunnistusega. Koolitustel osalesid nii õpetajad Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumist, Räpina Aianduskoolist, erinevate teemavaldkondade koolitajad kui ka spetsialistid Võrumaa Töötukassast.  Kas teadsid, et Eesti üldhariduse õppijaskond on aasta aastalt üha rohkem täiskasvanud õppija nägu? Ligi 30% [...]

jaanuar 2022

Selgusid Tartumaa vabakonna parimad tegijad

25. jaanuaril 2022 juhtis Heleriin Tartumaa tunnustuskonkursi HEA TEGU 2021 tunnustusüritust. Oli suur rõõm saada osa sellest üritusest ja tutvustada Tartumaa häid tegusid.    Parimad 2021. aasta Tartumaa vabakonna inimesed said tänatud ja tunnustatud. ❣ Kodanikuühenduse tegevuse toetaja on Terminal Oil Grupp / AS Tartu Terminal 🌟 Tartumaa aasta vabakondlane on Mare Rajamäe 🏆 Tartumaa mittetulundusühendus on Eesti Evangeelse Luterliku [...]

Oh! Tuli sealt alles inspiratsiooni!

20. jaanuaril modereeris Mai Kuremaa lossis Jõgevamaa kogukonna konverentsi "Kaasamisest koostööni".   Toome mõned killud ka teieni: Elva vald on võtnud kogukonna kaasamise tõeliseks südameasjaks. Kertu Vuks rääkis, kuidas blogi vahendusel on elanikele loetaval kujul kättesaadav üldplaneering, visualiseeritud ja reaalajas jälgitav valla eelarve ning selle täitmine. Muide, igal kevadel kutsuvad nad noored enda tööga tutvuma ning käivitavad peagi valla podcastid [...]

Go to Top